Austvik, Jon Eriksen

GRAMPS ID I0652
Birth Name Austvik, Jon Eriksen
Gender male

Parents

Father Austvik, Erik Pålsen [I0654]   (Birth)
Mother Anfinnsdatter, Kari [I0655]   (Birth)
 

Families

Married Wife Olsdatter, Ingeborg [I0653]
  Children Austvik, Tord Jonsen [I0650]

Narrative

Jon ble medbruker i gården da han 1630 bygslet ett øre for 4 riksdaler. Resten bygsla han i 1646, 2 øre for 11 riksdaler. I 1645 betalte han koppskatt som husmann, fordi han bare var medbruker enda, for seg og kona Ingeborg. I 1657 betalte han feskatt for 22 heste og storfe, 20 suer og 10 geiter. Han var av og til lagrettsmann. Mantallet for 1665 forteller at han da hadde gitt opp gården for sønnen, men ha skulle bruke en del så lenge han makta det.

Pedigree

Ancestors