Segelstad, Berdon

GRAMPS ID I0929
Birth Name Segelstad, Berdon
Gender male

Events

Birth estimated 1580-00-00

Families

Married Wife , Karen [I0930]
  Children Segelstad, Jørgen Berdonsen [I0926]

Narrative

Berdon Segelstad er en kjent historisk skikkelse. Han var bruker på Øvre Segelstad i hvert fall i 1607. Trolig var han født i 1580, kanskje tidligere. Ifølge sagnet var det Berdon som skjøt kaptein Sinclair i skottetoget ved Kringen (like sør for avkjørselen til Otta sentrum ved E6). Sagn eller ikke, at Berdon var sentral i denne kampen er i allefall sikkert, idet han som belønning fikk gården Segelstad som gave fra kongen, sitat fra dette finnes i Årbok for Gudbrandsdalen 2002 side 18   ...hafwe undt och giffet och nu med dette worth obne Breff unde bewilge och giffwe forne Bardum Seielstadt och hans Arffinger den wor och Norgis Cronis gaardt udi Guldbrandsdallen liggendis, som han nu selff paaboer ..., og er også så vidt nevnt i odelsmanntallet i 1615 for Ringebu prestegjeld.

Pedigree