Tretten

GRAMPS ID P0174

References

1. Stalsberg, Berte Clemetsdatter [I0982]
2. Landgård, Jens Jenssen [I0981]