Veldre i Ringsaker

GRAMPS ID P0160

References

1. Glestad (2), Haldor Haldorsen [I0934]
2. Glestad, Haldor Haldorsen [I0933]