Stene Nersjurstu

GRAMPS ID P0098

References

1. Stene, Berit Jonsdatter [I0637]