Horg

GRAMPS ID P0071

References

1. Stein, Ingeborg Olsdatter [I0406]
2. Stein, Sivert Arntsen [I0405]
3. Stein, Dorete Arntsdatter [I0415]
4. Arntsdatter, Anne [I0412]